Redactiestatuut - Helmond Nieuws

Onderstaand treft u het redactiestatuut aan van Helmond Nieuws. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op maandag 16 december 2019.

In het kort

  • Almere Nieuws is op basis van bekende cijfers de snelstgroeiende nieuwsgerelateerde website van Helmond Nieuws;
  • Het hoofdzakelijke doel is om inwoners van Helmond Nieuws te informeren met gedegen objectieve journalistiek, dan wel met columns, agendapunten, (foto en/of video)verslagen et cetera;
  • Almere Nieuws is een commercieel bedrijf, maar commercie en redactie blijven gescheiden - ook zijn redacteuren volledig onafhankelijk;
  • Almere Nieuws is meegaand in het promoten van bijvoorbeeld evenementen, maar laat zich daarbij niet beïnvloeden door factoren van buitenaf.

Over Helmond Nieuws

Helmond Nieuws is ontstaan op 1 juni 2013 en heeft sindsdien een grote groep trouwe bezoekers als mede volgers via social media achter zich weten te binden: Almere Nieuws is een begrip in Almere - met gemiddeld 120.000 unieke bezoekers per maand (meting: april 2019) is dat bewezen.

De redactie brengt journalistieke stukken over Helmond Nieuws en daarnaast vult onze website zich ook met columns, foto's, video's, winacties, agendapunten et cetera.

Helmond Nieuws is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 57600368 te Midden-Nederland.

Ons vestigingsadres / postadres is Zandheuvel 52, B4901HW te Oosterhout. In het kader van de veiligheid hebben wij moeten besluiten om géén bezoekersadres te hebben.

Doel

Helmond Nieuws staat voor gedegen objectieve journalistiek omtrent Helmond Nieuws. De redactie informeert de lezer zorgvuldig over actualiteiten, waarbij door menselijk handelen natuurlijk niet is uitgesloten dat er foutieve informatie -kan- staan in artikelen. Dit wordt voorkomen door eindredactie en het controleren van bronnen.

Doelgroep

Op basis van bekende cijfers is bekend dat onze website maandelijks wordt bekeken door 25.000 unieke bezoekers (let op: dit aantal is niet het aantal paginaweergaven - wat vele malen hoger ligt).

Deze bezoekers zijn zowel mannen (circa 30 procent) als vrouwen (circa 70 procent) in de leeftijd van 27 tot 65 jaar, woonachtig in Helmond Nieuws en omstreken (dus ook Eindhoven, Nuenen, Mierlo et cetera).

Commercieel beleid en onafhankelijke redactie

Hoewel voor Helmond Nieuws de bezoeker altijd op de eerste plek komt en de bezoeker de belangrijkste 'klant' is, is Helmond Nieuws wèl een commerciële website en heeft het in die hoedanigheid verschillende verdienmodellen - te weten:

  • Verkoop en weergeven van advertenties;
  • Promoten van bedrijven, producten en evenementen;
  • Links en verwijzingen naar tweeden;

De redactie van Helmond Nieuws opereert volledig onafhankelijk ten opzichte van de commercie, beiden laten zich niet beïnvloeden door factoren van buitenaf.

Winacties zijn vrijwel altijd op initiatief van de redactie met de intentie dat het een toegevoegde waarde is voor de bezoeker van Helmond Nieuws. Adverteerders kunnen een voorstel doen voor het opzetten van een winactie, maar kan hier geen invloed op uitoefenen.

Advertenties (m.u.v. Google Adsense) worden zorgvuldig geselecteerd door Helmond Nieuws en geselecteerd op het feit in hoeverre de advertentie nuttig is voor de bezoeker.

Redactie

De redactie bestaat uit 'zichtbare' en 'onzichtbare' redactieleden, de 'zichtbare' redacteuren worden genoemd onder hun eigen naam. De 'onzichtbare' redactieleden zullen worden genoemd onder 'Helmond Nieuws' en bestaan vaak uit freelancers. Deze freelancers zijn met hun gegevens bekend bij de redactie en ontvangen een vergoeding voor hun gedane werkzaamheden.

Betrouwbaarheid

De redactie doet haar best om artikelen zo betrouwbaar mogelijk te maken door informatie te checken op basis van (officiële) bronnen. Bij missende informatie zal de redactie een poging doen om meer informatie te verstrekken bij de bron.

Het kan altijd mogelijk zijn dat er onverhoopt foute informatie wordt gegeven, daar waar er niet vanuit wordt gegaan. Fouten maken is immers menselijk. Mocht dat toch het geval zijn, zal de redactie het artikel wijzigen en indien nodig een extra tekstregel instellen om de lezer te wijzen op de rectificatie.

Huisregels

Helmond Nieuws kent qua reacties een aantal huisregels waar men aan zich dient te houden, om het voor iedereen leuk te houden. Deze huisregels zijn als volgt:

  • Bij twijfel aan de ware identiteit van de persoon achter de reactie kan gekozen worden om de reactie te verwijderen;
  • Reacties dienen altijd in het Nederlands of Engels geschreven te zijn;
  • Racistische, discriminerende, seksueel getinte, grove, aanvallende, irrelevante reacties zullen worden verwijderd;

Helmond Nieuws heeft de mogelijkheid om de persoon achter een reactie te blokkeren en dus uit te sluiten tot de mogelijkheid om te reageren. Een blokkade is niet ongedaan te maken om de kans op herhaling te beperken;

Helmond Nieuws behoudt zich het recht om elke reactie te mogen verwijderen om welke reden dan ook, zonder daarover te informeren;

Klachtenprocedure

Klachten kunnen worden gemeld aan de redactie via het e-mail adres info@helmond-nieuws.nl. Klachten zullen intern worden behandeld, om die reden volgt er slechts een ontvangstbevestiging aan de indiener van de klacht en geen inhoudelijke reactie.

Helmond Nieuws is niet verbonden aan de Raad voor de Journalistiek (hierna te noemen 'RVJ') met de achterliggende gedachte dat de RVJ slechts een oordeel kan vormen over een onderwerp en geen bindend advies kan geven.

Helmond Nieuws is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor persoonlijke meningen, uitingen, handelingen en/of het gedachtengoed van personen die hun medewerking verlenen.

Auteursrecht

Al het werk wat gepubliceerd wordt op de website alsmede de social media kanalen van Helmond Nieuws berust Auteursrecht en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, gekopieerd of anderzijds worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Bij gebruik van gepubliceerd of gecreëerd werk door Helmond Nieuws welke zonder schriftelijke toestemming is gepleegd, wordt er 250,00 euro (tweehonderdvijftig euro) schadevergoeding in rekening gebracht. Hierover wordt geen btw gerekend.

Een deel van het redactiestatuut is meegenomen in de algemene voorwaarden.